Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Hồng Lâu Mộng

Tác giả : Tào Tuyết Cần
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc

Lời giới thiệu
Bi kịch tình yêu và ý nghĩa tình yêu trong hồng lâu mộng
Thi pháp nhân vật hồng lâu mộng
Hồi thứ nhất
Hồi thứ hai
Hồi thứ ba
Hồi thứ tư
Hồi thứ năm
Hồi thứ sáu
Hồi thứ bảy
Hồi thứ tám
Hồi thứ chín
Hồi thứ mười
Hồi thứ mười một
Hồi thứ mười hai
Hồi thứ mười ba
Hồi thứ mười bốn
Hồi thứ mười lăm
Hồi thứ mười sáu
Hồi thứ mười bảy và mười tám
Hồi thứ mười chín
Hồi thứ hai mươi
Hồi thứ hai mươi mốt
Hồi thứ hai mươi hai
Hồi thứ hai mươi ba
Hồi thứ hai mươi bốn
Hồi thứ hai mươi lăm
Hồi thứ hai mươi sáu
Hồi thứ hai mươi bảy
Hồi thứ hai mươi tám
Hồi thứ hai mươi chín
Hồi thứ ba mươi
Hồi thứ ba mươi mốt
Hồi thứ ba mươi hai
Hồi thứ ba mươi ba
Hồi thứ ba mươi bốn
Hồi thứ ba mươi lăm
Hồi thứ ba mươi sáu
Hồi thứ ba mươi bảy
Hồi thứ ba mươi tám
Hồi thứ ba mươi chín
Hồi thứ bốn mươi
Hồi thứ bốn mươi mốt
Hồi thứ bốn mươi hai
Hồi thứ bốn mươi ba
Hồi thứ bốn mươi bốn
Hồi thứ bốn mươi lăm
Hồi thứ bốn mươi sáu
Hồi thứ bốn mươi bảy
Hồi thứ bốn mươi tám
Hồi bốn mươi chín
Hồi thứ năm mươi
Hồi thứ năm mươi mốt
Hồi thứ năm mươi hai
Hồi thứ năm mươi ba
Hồi thứ năm mươi bốn
Hồi thứ năm mươi lăm
Hồi thứ năm mươi sáu
Hồi thứ năm mươi bảy
Hồi thứ năm mươi tám
Hồi thứ năm mươi chín
Hồi thứ sáu mươi
Hồi thứ sáu mươi mốt
Hồi thứ sáu mươi hai
Hồi thứ sáu mươi ba
Hồi thứ sáu mươi tư
Hồi thứ sáu mươi lăm
Hồi thứ sáu mươi sáu
Hồi thứ sáu mươi bảy
Hồi thứ sáu mươi tám
Hồi thứ sáu mươi chín
Hồi thứ bảy mươi
Hồi thứ bảy mươi mốt
Hồi thứ bảy mươi hai
Hồi thứ bảy mươi ba
Hồi thứ bảy mươi tư
Hồi thứ bảy mươi lăm
Hồi thứ bảy mươi sáu
Hồi thứ bảy mươi bảy
Hồi thứ bảy mươi tám
Hồi thứ bảy mươi chín
Hồi thứ tám mươi
Hồi thứ tám mươi mốt
Hồi thứ tám mươi hai
Hồi thứ tám mươi ba
Hồi thứ tám mươi tư
Hồi thứ tám mươi lăm
Hồi thứ tám mươi sáu
Hồi thứ tám mươi bảy
Hồi thứ tám mươi tám
Hồi thứ tám mươi chín
Hồi thứ chín mươi
Hồi thứ chín mươi mốt
Hồi thứ chín mươi hai
Hồi thứ chín mươi ba
Hồi thứ chín mươi bốn
Hồi thứ chín mươi lăm
Hồi thứ chín mươi sáu
Hồi thứ chín mươi bảy
Hồi thứ chín mươi tám
Hồi thứ chín mươi chín
Hồi thứ một trăm
Hồi thứ một trăm lẻ một
Hồi thứ một trăm lẻ hai
Hồi thứ một trăm lẻ ba
Hồi thứ một trăm lẻ bốn
Hồi thứ một trăm lẻ năm
Hồi thứ một trăm lẻ sáu
Hồi thứ một trăm lẻ bảy
Hồi thứ một trăm lẻ tám
Hồi thứ một trăm lẻ chín
Hồi thứ một trăm mười
Hồi thứ một trăm mười một
Hồi thứ một trăm mười hai
Hồi thứ một trăm mười ba
Hồi thứ một trăm mười bốn
Hồi thứ một trăm mười lăm
Hồi thứ một trăm mười sáu
Hồi thứ một trăm mười bảy
Hồi thứ một trăm mười tám
Hồi thứ một trăm mười chín
Hồi thứ một trăm hai mươi
Tác phẩm được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỷ 18 triều đại nhà Thanh của Trung Quốc, là một trong bốn kiệt tác (tứ đại kỳ thư) của văn học cổ điển Trung Quốc. Ở Trung Quốc, độc giả say mê Hồng Lâu Mộng đến nỗi khi ngồi vào bàn luận văn chương là phải đề cập đến nó đầu tiên và đã có những nhà nghiên cứu chuyên biệt về nó hình thành một bộ môn riêng Hồng học (Hồng Lâu Mộng học).
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1TMZM3Jgte3Px7d6Xg6S37chP8Mq9OfWY/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1TMZM3Jgte3Px7d6Xg6S37chP8Mq9OfWY/view[/linktai]

No comments