Like Page để cập nhật tin mới ngay trên facebook nhé

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit - Lê Xuân Sơn

Giới Thiệu
Tên tài liệu: Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit
Tác giả: Lê Xuân Sơn (Chủ biên) và các tác giả
Nội dung chính: Chuyên đề phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit
Năm phát hành: 2016
Số trang: 288
Giới thiệu sơ lược: Sách gồm 3 chương
+ Chương 1. Đề cập đến phương trình và bất phương trình dạng đa thức và hữu tỉ
+ Chương 2. Đề cập đến phương trình và bất phương trình vô tỉ
+ Chương 3 và Chương 4. Đề cập đến phương trình và bất phương trình mũ và logarit
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1xsUa9EvhbgOT1_uc6N4mtr4FFn2vLn_q/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1xsUa9EvhbgOT1_uc6N4mtr4FFn2vLn_q/view[/linktai]

No comments